Kas tas ir ļauna acs, lāsts, nolādējums? Mēs bieži dzirdam šos vārdus, ne sevišķi iedziļinoties, to patiesajā jēgā. Pamēģināsim saprast, ko tad tie nozīmē, kā arī pamēģināsim uzzināt – kādi vēl defekti var rasties mūsu energo-informācijas karkasā. Kā arī, ko var nozīmēt līdzīgi termini, bet no bioenerģētiķu viedokļa.

Piemēram, tas ko tautā dēvē kā – „ļauna acs” un „lāsts” bioenerģētikā - noteikta negatīva enerģētiskā iedarbība no ārienes. Starpība vienīgi tā, ka „ļauna acs” varbūt gadījuma rakstus, bet tai paša laikā „lāsts” nav nejaušība. „Ļaunuma uzlikšana” – analoģiska organisma iznīcināšanas un pašiznīcināšanās programma, mērķtiecīgi uzlikta no ārienes, bet ar noteiktu kodēšanas elementu.

„Nolādējums”, „dzimtas nolādējums” – nāk no iepriekšējām dzīvēm, vai arī tiek saņemts no dzimtas (vecākiem). „Bezlaulības vainags” – tāda pati negatīva informācijas programma zemapziņas līmenī, tikai virzīta konkrēti, lai katrā ziņa izjauktu cilvēkam izveidot ģimeni. Šī programma parasti atrodas galvas rajonā, no kurienes arī šis nosaukums – „vainags”.

Ko darīt? Sēdēt un neko nedarīt. Nē! Nepieciešams griezties pie speciālistiem. Mūsu salonā cīņai ar negatīvām parādībām izmanto buramos vārdus, lūgšanas un vaska liešanu.